Portal hrvatskih znanstvenika


 

   Početna       Info       Znanstvenici       Adresar       O projektu       Kontakt       Prvi kongres Hrvatskih znanstvenika       Linkovi   
Croatian (Croatia)English

POHZ - PORTAL HRVATSKIH ZNANSTVENIKA

  

Portal hrvatskih znanstvenika (POHZ) je projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice, pod posebnim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH. Izvodi se u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu.

U projektu sudjeluju Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, Hrvatska matica iseljenika, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo kulture RH.

 

Hrvatska znanstvena dijaspora je velika, ali nažalost nije bilo njenog sustavnog praćenja, niti cjelovitog uvida u taj veliki i zasigurno za Hrvatsku vrlo značajan potencijal.

Bilo je doduše već ranije pokrenutih inicijativa, koje su međutim ostale neostvarene. Hrvatski znanstvenici, odnosno znanstvenici hrvatskog porijekla djeluju kao istaknuti članovi brojnih akademskih zajednica u svijetu. Mnogi su postigli zavidne rezultate i priznanja i spremni su svoje znanje i iskustvo ponuditi. Neki su već godinama u pojedinačnim kontaktima sa znanstvenicima u Hrvatskoj, dok je institucionalnih povezivanja malo. I to usprkos tome što u nekim zemljama postoje društva bivših sveučilištaraca (Almae Matris).

No, ipak je većina njih na raznim sveučilištima i institucijama diljem svijeta. Stoga tek sustavno prikupljanje podataka o njima, bilo putem znanstvene literature, diplomatskih predstavništava, raznih društava, individualnih kontakata i drugih oblika saznanja može stvoriti podlogu za umrežavanje hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva.

 

Internet je povezao čitav svijet. Znanstvena se suradnja uvijek zasnivala na komunikaciji nacionalnih znanstvenoistraživačkih sredina, a razvoj komunikacija danas tu povezanost omogućuje više nego ikada. No, velika količina podataka, njihova distribuiranost, različiti formati pohrane, neažurnost takvih podataka, otežavaju pretraživanje i uporabu. Također, vrlo se teško prikazuju interdisciplinarni projekti. Potreba za većom preglednošću podataka, traži njihov prikaz na primjeren način, kako bi se približili korisnicima.

 

Pokretanje ovog projekta, dakle, od strateškog je značaja za nacionalni interes  jer se odnosi na znanstvenike kao najreprezentativniji dio društva čije se djelovanje mora sustavno ugraditi u znanstvene, gospodarske, kulturne, komunikacijske i druge aktivnosti razvoja naše zajednice.

Jednako tako projekt je važan za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu i njenu dvojaku funkciju. U nacionalnoj funkciji Knjižnice on je važan neophodan u stvaranju cjelovitosti nacionalnog depozitorija Croatice, dok kroz sveučilišnu funkciju djeluje  kao mogući posrednik u komunikaciji znanstveno-istraživačkih sredina i njihove povezanosti u svijetu.

 

Struktura Portala (POHZ) objedinjuje ljudske, komunikacijske računalne i informacijske resurse. Pritom je važno da se nastoji spriječiti zlouporaba podataka o hrvatskim znanstvenicima, ali isto tako potrebno je primjereno promicati njihovo korištenje.

 

Opći je cilj uspostaviti:

-     središnje mjesto za pohranu podataka o pojedincima i uspostaviti povezanost njihovim djelovanjem,  

-     povećati dostupnost, ažurnost i kvalitetu podataka,

-     povezanost s međunarodnim i drugim projektima,

-     prezentirati znanstvenike u cilju povezivanja s gospodarstvom i drugim potrebama,

-     popularizirati znanost, znanstveni rad i znanstvenike te sustav vrijednosti etike znanosti,                  

-     omogućiti informaciju višejezičnim prikazom podataka (hrvatski i engleski).

 

Projekt je dugoročnog karaktera, a njegova puna operacionalizacija očekuje se u roku od tri godine.

Osim održavanja baze od strane članova koji rade na izvedbi projekta, omogućeno je i samostalno ažuriranje od strane samih znanstvenika pri čemu će se koristiti potrebne metode zaštite od neovlaštenog pristupa.

 

Voditelj i realizator projekta: Nacionalna i sveučilišna knjižnica , dr sc  Dubravka Skender.

Suradnja Sveučilište u Zagrebu, prof dr sc Greta Pifat Mrzljak.

Programsko rješenje CITUS d.o.o. Zagreb.

 


Voditelj i
realizator
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Dr.Sc. Dubravka Skender
Glavni
suradnik:
Sveučilište u Zagrebu
Prof.Dr.Sc. Greta Pifat Mrzljak
Design:

Boris Ljubičić
Natalija Nikpalj Polondak

Programsko  
rješenje:
CITUS d.o.o. Zagreb
Voditelj razvoja,
Tomislav Bronzin, dipl.ing

CILJEVI:

- središnje mjesto za pohranu podataka o pojedincima i uspostaviti povezanost njihovim djelovanjem,
-   povećati dostupnost, ažurnost i kvalitetu podataka,
- povezanost s međunarodnim i drugim projektima,
- prezentirati znanstvenike u cilju povezivanja s gospodarstvom i drugim potrebama,
- popularizirati znanost, znanstveni rad i znanstvenike te sustav vrijednosti etike znanosti,
- omogućiti informaciju višejezičnim prikazom podataka (hrvatski i engleski).

TEHNOLOGIJA: MICROSOFT
Projektna
metodologija:
Microsoft solution Framework
Platforma: Microsoft NET Framework, Windows Server, ASP.NET
Baza podataka: Microsoft SQL Server
Razvojni alat: Microsoft Visual Studio .NET
Programski jezik: C#

Podaci i struktura pojedinih informacija su preuzeti u izvornom obliku bez redakcije autora portala.


Powered by CITUS d.o.o.